Services

Car-transfer

Car transfer

CAR TAXI TRANSPORT CAN

GDPR

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA svibanj, 2018. 1. Opće odredbe Udruga taksista Ližnjan (dalje: Udruga) pridaje osobitu važnost zaštiti osobnih podataka svojih Korisnika. U skladu sa važećim propisima za zaštitu osobnih podataka prilikom pružanja naših usluga posebna pažnja je posvećena zaštiti osobnih podataka Korisnika naših usluga. Za potrebe ove politike, “važeći propisi” su svi primjenjivi izvori hrvatskog i prava Europske unije, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka 2016/679 (dalje: Opća uredba) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 (dalje: Zakon). Svi pojmovi korišteni u ovoj Politici imaju isto značenje kao i u navedenim propisima. Ovom Politikom zaštite osobnih podataka (dalje: Politika) fizičkim osobama (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji koriste našu Web rezervaciju (u daljnjem tekstu: Web rezervacija) želimo pružiti cjelovite informacije o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka, te Vam omogućiti jednostavno ostvarivanje prava koja imate temeljem važećih propisa. Ova Politika primjenjuje se na sve osobne podatke Korisnika Web rezervacije koje Udruga prikuplja ili na drugi način obrađuje, izravno. 1.1. Načela obrade osobnih podataka Udruga prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu sa svim načelima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka. U svom poslovanju Udruga obrađuje osobne podatke u skladu sa zakonom, pošteno i transparentno, te želi Korisnicima pružiti potpunu informaciju u pogledu obrade njihovih osobnih podataka, što je između ostalog i svrha ove Politike. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju samu u određenu svrhu koja je zakonita, te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.
Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo moraju biti točni potpuni i ažurni kako bi se osigurala maksimalna zaštita, spriječile eventualne zloupotrebe i pružila što kvalitetnija usluga Korisnicima. Osobni podaci se ne prikupljaju u većem opsegu od onog koji je potreban za postizanje određene i zakonite svrhe te se pohranjuju i čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje određene zakonite svrhe, osim ako je drugim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima koji su izričito propisani zakonom. Osobni podaci se obrađuju u skladu sa najvišim sigurnosnim standardima, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade, od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla. 1.2. Informacije o voditelju obrade osobnih podataka Voditelj obrade osobnih podataka za Korisnike Web rezervacije je: Udruga taksista Ližnjan Centar 57, Šišan, 52204 Ližnjan tel. +385 95 735 16 16 email adresa: info@taxi-airport-pula.com OIB: 69253886419 2. Informacije o obradama osobnih podataka 2.1. Obrada osobnih podataka nužna za funkcioniranje Web rezervacije 2.1.1. Svrha i pravna osnova obrade podataka Putem Web rezervacije Korisnicima je omogućeno naručivanje usluge taksi prijevoza vozilom s vozačem koji je član Udruge. Korištenje Web rezervacije nije moguće bez da se prikupe i obrade određeni osobni podaci Korisnika, ali Korisnici mogu uslugu prijevoza ugovoriti telefonski kada se također prikupljaju osobni podaci Korisnika.
2.1.2. Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju Za potrebe funkcioniranja Web rezervacije, obrađuju se sljedeće kategorije osobnih podataka Korisnika: Ime, Prezime, telefon, e-mail, broj leta, grad, vrijeme dolaska leta, datum prijevoza, te mjesto početka prijevoza i odredište Korisnika. Korisnik unosi svoje osobne podatke prilikom izrade Web rezervacije. Podatke o odredištu koje Korisnik unosi putem Web rezervacije koristimo kako bi vozač bio pravodobno upoznat s odredištem Korisnika te kako bi Korisniku mogli pružiti okvirnu informaciju o cijeni usluge taksi prijevoza. 2.1.3. Primatelji podataka U svrhu identifikacije i obavljanja usluge, broj telefona Korisnika i zadano odredište prosljeđujemo vozaču koji je prvi u redu čekanja za izvršenje usluge taksi prijevoza. Nakon što je preuzeo obvezu izvršenja usluge taksi prijevoza vozač Vas može kontaktirati kako bi Vas informirao o eventualnom kašnjenju, utvrdio točno mjesto dolaska te za ostale potrebe vezane uz obavljanje usluge taksi prijevoza. Podatke ne prenosimo drugim osobama osim prethodno navedenih. Napominjemo da Udruga može biti u poziciji da određene podatke mora otkriti podatke trećim stranama, kada za to postoji zakonska obveza, primjerice u slučaju zakonitih zahtjeva tijela javne vlasti (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi…). 2.1.4. Vrijeme na koje se podaci pohranjuju Podaci koji se prikupljaju i obrađuju u ovu svrhu (2.1.) čuvaju se 48 sati. 2.2. Način plaćanje usluge prijevoza Korisnik uslugu taksi prijevoza plaća s gotovinom i ne postoji nikakva obrada osobnih podataka.
3. PRAVA KORISNIKA Fizičke osobe (Korisnici) čije podatke obrađujemo mogu ostvarivati sva prava zajamčena Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće Uredbe. Navedena prava uključuju posebice: 3.1.1. Pravo na pristup podacima Ako smatrate da obrađujemo Vaše osobne podatke, možete u bilo kojem trenutku od nas tražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas. Ako zaista obrađujemo Vaše podatke, obavijestit ćemo Vas o svim informacijama sukladno čl. 15. st. 1. Opće uredbe, što uključuje u bitnome sve informacije sadržane u prethodnim dijelovima ove Politike. 3.1.2. Pravo na ispravak podataka Ako se ustanovi da su podaci koje obrađujemo, a odnose se na Vas, netočni ili nepotpuni, u bilo kojem trenutku možete tražiti od nas da ih ispravimo ili nadopunimo. 3.1.3. Pravo na brisanje podataka U slučajevima kada:  smatrate da obrada Vaših podataka nije nužna za svrhe na koje se pozivamo, ili  uložili ste prigovor na obradu osobnih podataka, ili  smatrate da je obrada podataka na drugi način nezakonita, ili možete od nas zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako posebnim propisima nije utvrđena obveza čuvanja određenih osobnih podataka 3.1.4. Pravo na ograničenje obrade U slučajevima kada:  osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje obrađujemo, ili
 smatrate da se Vaši podaci obrađuju nezakonito, ili  podaci više nisu potrebni nama, ali ih Vi trebate radi vođenja određenih pravnih postupaka, ili  uložili ste prigovor na obradu podataka koju temeljimo na legitimnom interesu možete od nas zatražiti, u bilo kojem trenutku, da ograničimo obradu podataka o kojoj je riječ, osim ako posebnim propisima nije utvrđena obveza čuvanja određenih osobnih podataka 3.1.5. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu Ako smatrate da Vaše osobne podatke obrađujemo nezakonito, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj ovo tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr). Ako je Vaše uobičajeno boravište ili radnom mjesto u drugoj državi članici EU, ili smatrate da je došlo do kršenja Vaših prava u drugoj državi članici EU, u svakom se slučaju možete se obratiti i nadzornom tijelu te države. Za sve informacije te ostvarivanje prava Korisnici se Udruzi mogu obratit putem elektroničke pošte na adresu info@taxi-airport-pula.com ili pisanim putem na poštansku adresu Udruga taksista Ližnjan, Centar 57, Šišan, 52204 Ližnjan. 4. SIGURNOST PODATAKA Udruga je u obradi osobnih podataka Korisnika poduzelo prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost podataka Korisnika. To se posebice odnosi na pristup osobnim podacima od strane trećih osoba, od slučajnog ili namjernog brisanja i izmjene podataka, te gubitka ili uništenja podataka. Poduzete tehničke i organizacijske mjere podliježu periodičnim provjerama te se usklađuju sa najnovijim dostignućima u području informacijske sigurnosti. Udruga taksista Ližnjan Centar 57, Šišan, 52100 Pula  Copyright 2018. Sva prava pridržana.

TAXI FLEET

UTL IN THE PULA AIRPORT HAS A FLEET OF 33 TAXI VEHICLES: CARS, MINIVAN, VAN.
UTL THROUGH ITS PARTNERS NET HAVE EXTRA 30 VEHICLES IN ISTRIA.
UTL HAS THE LARGEST TAXI FLEET IN THE ISTRIAN TERRITORY, MORE THAN 60 VEHICLES.

8+1-transfer

img8

Van Transfer

VAN